Dlouho plánovaná rekonstrukce Wonkova mostu startuje 1. června
V sobotu 1. června začne dopředu dlouho avizovaná rekonstrukce Wonkova mostu v Pardubicích, která bude trvat až do podzimu příštího roku. Oprava je nutná kvůli nevyhovujícímu technickému stavu mostu. Kvůli probíhajícím pracím bude provoz zúžený do dvou pruhů.
Most Pavla Wonky je klíčovou dopravní stavbou v krajském městě, přes kterou denně přejede zhruba 33 tisíc aut. Od června budou motoristům místo čtyř jízdních pruhů a jednoho odbočovacího sloužit pouze dva.
„Dlouhodobě na náš záměr upozorňujeme, protože nemůžeme s rekonstrukcí otálet. Chceme, aby lidé přesně věděli, co je v plánu, jak s ohledem na Wonkův most, tak na související stavby v Pardubicích a blízkém okolí. Proto od ledna informujeme občany i média, v březnu jsme měli veřejné projednání a představení našeho projektu a nyní ještě budeme vše jednou připomínat. Oprava nosných lan mostu je nutná a už nejde odkládat. Díky použitým moderním technologiím připravíme most pro budoucí generace. Nová nosná lana jsou vyrobena přímo pro most Pavla Wonky, mají dvojí protikorozní ochranu. Jejich stav bude možné v budoucnu kontrolovat a případně je i měnit, bez větších dopravních omezení,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš s tím, že pro rekonstrukci Wonkova mostu vznikl i speciální web www.wonkac.cz, kde se budou postupně zveřejňovat další informace.

Náklady ve výši 183 milionů korun plně hradí Pardubický kraj

Oprava mostu postaveného mezi lety 1956 a 1959 potrvá do října roku 2025. „Rekonstrukce je rozložená do dvou stavebních sezon s předpokládaným ukončením v říjnu 2025. Vysoutěžená cena prací je 183 milionů korun s daní, což dělá z rekonstrukce klíčového mostu přes Labe v centru krajského města jeden z našich největších investičních projektů pro tento rok. Zároveň se jedná o další významnou a potřebnou investici kraje na území města Pardubic. Je to navíc záměr, který je plně financovaný z krajského rozpočtu,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Doprava v režimu 1+1

Od června bude most otevřený vždy ve dvou pruzích v režimu 1+1, tedy jeden směr do centra a jeden z centra. „Provoz se bude posouvat po šířce mostovky v závislosti na tom, kde zrovna budou probíhat práce. Stavaři budou pracovat zejména v útrobách mostu. Důležité je, že most Pavla Wonky bude vždy průjezdný – i pro MHD, kde jen dočasně dojde k nahrazení trolejbusů autobusy,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák s tím, že dopravní opatření vznikla na základě zpracovaného dopravního modelu.
Veřejnost navíc bude moci sledovat webkamery, které budou umístěny na obou stranách mostu a díky tomu mít okamžité informace o stavu dopravy. Záznam najdete v průběhu června na webu www.wonkac.cz.

Stavaři budou na rekonstrukci pracovat po částech

Oprava bude probíhat v etapách. Ty jsou rozděleny podle jednotlivých trámů mostu na středový, levý a pravý. „Každý trám mostu má tři komory a v každé z nich je potřeba vyměnit čtyři lana. Pro jejich výměnu je potřeba vybudovat na koncích mostu přístupový kolektor, provést vrty pro nová lana a jejich ukotvení a vybudovat nové deviátory pro správné vedení předpětí v konstrukci mostu,“ popsal úkol zhotovitele Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby ze společnosti Chládek & Tintěra Pardubice.

Předpokládaný harmonogram

  • Únor až květen 2024: přípravné práce s žádnými či malými dopravními omezeními.
  • června 2024 až 9. listopadu 2024 – doprava na mostu v režimu 1+1, převedení dopravy do krajních pruhů, bude se pracovat ve středu mostu.
  • 9. listopadu 2024 až 10. března 2025 – doprava na mostu v režimu 1+1 přes mostní provizoria, průjezdný střed mostu, pro chodce pravá strana.
  • 10. března 2025 až 1. září 2025 – doprava na mostu v režimu 1+1 přes mostní provizoria, průjezdný střed mostu, pro chodce levá strana.
  • září 2025 až 31. října 2025 – doprava na mostu v režimu 1+1 přes mostní provizoria, převedení dopravy do krajních pruhů, bude se pracovat ve středu mostu.
  • Předpoklad dokončení opravy mostu říjen 2025.

U výše uvedených termínů může dojít k neočekávatelným změnám, proto sledujte web www.wonkac.cz, kde budeme v nutných případech harmonogram aktualizovat.

O Wonkově mostu

Most měří více než 170 metrů a jeho hmotnost dosahuje přibližně 9000 tun. Šířka stavby je necelých 25 metrů, z toho 18 metrů slouží pro vozovku a zbývající šířka potom pro pěší a cyklisty. Nosných lan je v každém komorovém nosníku 12, celkem tedy 36. Jejich funkce spočívá především v zajištění dostatečné únosnosti mostu od zatížení dopravou.