Wonkův most

Rekonstrukce pro budoucí generace

Stavebník

Pardubický kraj / Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Wonkův most - Loga stavebníků

Projektant

MDS projekt s.r.o.

Wonkův most - Logo projektanta

Zhotovitel

CHT + DYWIDAG – P. Wonky

Wonkův most - Loga zhotovitelů

O stavbě

Most Pavla Wonky je klíčovou dopravní stavbou v Pardubicích, přes kterou denně projede zhruba 33 tisíc aut. Propojuje střed města s částmi Polabiny a Cihelna, rovněž převádí dopravu z Masarykova náměstí po Hradecké ulici směrem na Hradec Králové.

Pardubický kraj plánoval tuto dopravní tepnu opravit několik let, protože vlivem nadměrné zátěže došlo k poškození lan uvnitř konstrukce mostu. Na základě odborných prohlídek se ukázalo, že s opravou nelze déle čekat. Z těchto důvodů začne v červnu 2024 rekonstrukce mostu Pavla Wonky, která potrvá až do října 2025.

Vzhledem k dopravnímu významu mostu budou práce probíhat za provozu v režimu 1+1. Vždy tedy bude průjezdný jeden jízdní pruh v jednom směru, zabezpečíme samozřejmě i cesty pro chodce a cyklisty. Most po dobu rekonstrukce bude sloužit i vozidlům integrovaného záchranného systému a hromadné dopravě.

Práce budou rozdělené na celkem čtyři etapy a během nich se bude měnit umístění jízdních pruhů i dopravní značení, proto, prosíme, pečlivě sledujte dopravní značení a respektujte pokyny pracovníků stavby.

Cíl stavby

Wonkův most rekonstruujeme nejenom pro sebe, ale hlavně pro další generace – naše děti a vnoučata.

Během projektování Pardubický kraj nechal do plánů zapracovat technologické řešení, které do budoucna výrazně usnadní kontrolu a případnou výměnu lan uvnitř konstrukce. Ta jsou kriticky důležitá pro zajištění bezpečnosti stavby i provozu na ní. Tyto práce tedy jednou bude možné dělat za minimálních dopravních omezení a uzavírek.

Díky rekonstrukci připravíme most Pavla Wonky na další desetiletí bezpečného provozu. Vydali jsme se složitější, časově i finančně náročnější cestou, ale jsme přesvědčeni o tom, že to je správné a odpovědné.

Neopravujeme pouze to, co je rozbité, ale snažíme se koncepčně připravit řešení pro další generaci a odkázat jí o problém méně.

Uděláme maximum pro to, abychom projekt stihli dokončit v uvedených termínech, a na tomto webu vás budeme o všem detailně a transparentně informovat. Prosíme vás o pochopení a trpělivost. Děkujeme.

Kč - Cena rekonstrukce s DPH

metrů - délka mostu

Tun - hmotnost mostu

Wonkův most

Podívejte se na jednotlivé měsíce na stavbě

Wonkův most

živá kamera na stavbě

Předpokládaný harmonogram

0. fáze – Příprava

+ Únor – Květen 2024

Více informací
Přípravné práce s žádnými či malými dopravními omezeními.

1. fáze

+ 1. Června –  9. Listopadu 2024

Více informací

Doprava na mostu v režimu 1+1,
převedení dopravy do krajních pruhů, bude se pracovat ve středu mostu.

Prohlídněte si situační nákres provozu:

2. fáze

+ 9. Listopadu 2024 – 10. Března 2025

Více informací

Doprava na mostu v režimu 1+1 přes mostní provizoria, průjezdný střed mostu, pro chodce pravá strana.

Prohlídněte si situační nákres provozu:

3. fáze

+ 10. Března – 1. Září 2025

Více informací
Doprava na mostu v režimu 1+1 přes mostní provizoria, průjezdný střed mostu, pro chodce levá strana.

Prohlídněte si situační nákres provozu:

4. fáze

+ 1. Září – 31. Října 2025

Více informací

Doprava na mostu v režimu 1+1 přes mostní provizoria, převedení dopravy do krajních pruhů, bude se pracovat ve středu mostu.

Prohlídněte si situační nákres provozu:

5. fáze – Dokončení

+ Říjen 2025

Více informací

Předpoklad dokončení opravy mostu říjen 2025.

Omlouváme se za dopravní komplikace a děkujeme vám za trpělivost!

Novinky