O tomto víkendu 18. – 19. 5. 2024 dojde v rámci plánované výluky s DPMP k úpravě trakčního vedení
Omezení budou probíhat v sobotu 18. 5. 2024 mezi 7:00 – 17:00 a v neděli 19.5. 2024 mezi 7:00 – 15:00.
Práce budou probíhat na přesunu rozjezdové výhybky až za most do oblasti přechodu pro chodce u zimního stadionu. Dále dojde k demontáži 1. stopy trakčního vedení po celé délce mostu. Tyto práce je nutné provést ještě před 1. 6. 2024, kdy začíná omezení na mostě a provoz zde bude veden vždy v jednom pruhu v každém směru, tedy 1+1. V této době by již zmiňované práce nešlo realizovat. Demontáž 1. stopy trakčního vedení je důležitým faktorem k zahájení činnosti na vrtání pažení od 1. 6. 2024.
Na základě těchto skutečností bude docházet k lokálním omezením na komunikaci, případně krátkodobé zastavení provozu v pruzích komunikace. Omezení bude vždy řízeno regulovčíky, aby byla zabezpečena plynulost dopravy. Za případné komplikace se jménem zhotovitele omlouváme.