Historie mostu

Historie

V prosinci 1955 byly zahájeny zemní práce na stavbě mostu přes řeku Labe. V květnu 1956 začaly samotné stavební práce. Dne 20. února 1958 došlo k neočekávanému nárůstu vodní hladiny, který zaplavil staveniště i částečně dokončený most.

Štíhlá konstrukce mostu spojila oba břehy Labe dne 5. ledna 1960. Propojení obou břehů doprovázelo slavnostní otevření. Most spojoval oba břehy pomocí spojitého nosníku s proměnlivým průřezem o třech polích, každé délky 50 + 70 + 50 metrů. Tento most byl tehdy nejširším v Československu s cyklostezkami po obou stranách a byl pojmenován jako Most ČSSP – Československo sovětského přátelství.

Při stavbě mostu se poprvé v Československu použila spojitá předpjatá konstrukce, ačkoli se krátce po otevření objevily určité závady. Tyto nedostatky byly spojeny s prvním použitím předpjatého betonu v mostním stavitelství na našem území.

V květnu 1981 byla zahájena příprava na rekonstrukci mostu, která byla dokončena v březnu 1983. Další plánovaná oprava mostu proběhla v roce 1987, kdy byl most uzavřen pro veškerou dopravu kromě pěší.

V roce 1990 byl most přejmenován na most Pavla Wonky. V roce 2006 proběhla komplexní rekonstrukce, která zahrnovala zastavení degradace betonu a zesílení celé konstrukce mostu.

Zajímavosti

Most převádějící pozemní komunikaci přes řeku Labe představuje důležitou infrastrukturní stavbu s celkovou délkou 202,25 metrů, přičemž délka samotného přemostění činí 168,10 metrů. Jeho konstrukce je tvořená nosnými spojitými komorovými nosníky, dodatečně předpjatými. Významnou zajímavostí je, že při stavbě tohoto mostu byla poprvé v Československu použita spojitá předpjatá konstrukce, což bylo v té době inovativní řešení a předznamenalo další vývoj v oblasti mostního stavitelství.

Úhel křížení konstrukce mostu s překračovanou překážkou je 60°. Šířka mostu je necelých 25 metrů a umožňuje pohodlný průjezd vozidel, přičemž 18 metrů je vyhrazeno pro vozovku a zbylá plocha slouží jako prostor pro pěší a cyklisty.

Symbolické pojmenování: Původní název mostu „Most ČSSP – Československo sovětského přátelství“ odrážel tehdejší politické spojenectví se Sovětským svazem. Po pádu komunismu byl v roce 1990 přejmenován na „Most Pavla Wonky“, čímž se stal symbolem odporu proti totalitnímu režimu.

Pavel Wonka

Pavel Wonka

byl významným disidentem z východních Čech, který se stal ikonickou postavou v boji proti komunistickému režimu. Kvůli své kritice tehdejšího totalitního režimu byl opakovaně zatčen. Tragicky zemřel v dubnu 1988 ve věznici v Hradci Králové za nejasných okolností. Po pádu komunismu se stal symbolem odporu proti policejnímu a justičnímu násilí a byl rehabilitován.